Volg ons ook op:    

Informatie

Contactmomenten

Na schooltijd is er vaak gelegenheid een leerkracht aan te spreken. Is er op dat moment even geen tijd, dan kan altijd een afspraak gemaakt worden. Ook de deur van de directie staat, bij aanwezigheid, altijd open. Tijdens het schooljaar zijn er echter nog tal van andere contactmomenten:

  • Eén van de leerkrachten van de onderbouw gaat bij groep 1 &2 op huisbezoek.
  • De leerkracht van nieuwe leerlingen gaat op huisbezoek
  • Na iedere schoolvakantie hebben we een inloopmoment voor ouders en verzorgers. In de jaarplanning kunt u deze momenten vinden.
  • Eens per jaar vindt een ouderavond plaats. Die staat in het teken van een bepaald onderwerp waarover wij met u van gedachten willen wisselen. Daarnaast is het een moment om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
  • Eén keer per week is er de mogelijkheid om te spreken met de Schoolmaatschappelijk werkster (er is een inloopmoment en u kunt via de mail een eventuele andere afspraak maken).
  • U wordt regelmatig uitgenodigd voor 10-minutengesprekken. Deze gesprekken gaan over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind.
  • Alle belangrijke berichten, oproepjes en foto’s van festiviteiten delen we met u via Social schools. U kunt Social schools ook als app op uw telefoon installeren.
  • Aan het einde van het schooljaar geven we een schoolkrant uit, deze wordt huis-aan-huis bezorgd.