Volg ons ook op:    

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Blijkt onze school uw kind niet te kunnen bieden wat het nodig heeft, dan kan de school of het schoolbestuur helpen om een passende onderwijsplek te vinden op een andere school.

In het kort:

  • Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt (liefst eerder), meldt u uw kind aan bij onze school. School maakt dan een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek waarin e.e.a. over uw kind kan worden besproken. U ontvangt een aanmeldingsformulier waarop u aan kan geven of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
  • Op basis van dit gesprek en formulier bekijkt de school of uw kind op onze school het beste tot zijn recht zal komen. Binnen 6 weken hoort u of uw kind kan worden toegelaten.

 

Voor meer informatie, zie schoolgids.