Volg ons ook op:    

Drietalig onderwijs

Een rijke meertalige leeromgeving maakt dat leerlingen een stevige taalbasis ontwikkelen. De hersenen van jonge kinderen zijn extra ontvankelijk voor het aanleren van een tweede en zelfs derde taal. Dit heeft bovendien een positief effect op de eerste taal - ze versterken elkaar -.

Uit onderzoek is ook gebleken dat het switchen tussen talen goed is voor een kind. Het maakt de hersenen flexibeler en draagt dus bij aan de algehele ontwikkeling van het denken en het verstand.Als leerlingen meer talen beter beheersen, blijkt dat ze ook sneller vooruit gaan in andere vakken. Want als je meer woorden kent, begrijp je beter en sneller wat je leest.

Vanaf groep 1 hebben Nederlands, Fries en Engels een vaste plaats in het onderwijs. De Friese en Engelse taal komen als vak aan bod, maar worden ook ingezet als voertaal tijdens andere vakken. Met deze rijke talige omgeving spreken wij de taalgevoeligheid van onze leerlingen aan en komen hun taalvaardigheden zo volledig mogelijk tot bloei.