Volg ons ook op:    

Toetsing en borging

Toetsing en borging

Wij vinden het belangrijk om de individuele ontwikkeling van al onze kinderen te volgen. Daarom hebben wij op school een leerlingvolgsysteem (LVS). Hiermee kunnen wij meten of de kinderen vooruit gaan.  Op basis hiervan kan de leerkracht besluiten om een kind extra begeleiding te bieden op een of meer vakgebieden, of besluiten om verdieping of verrijking aan te bieden. De resultaten van het LVS, en een eventueel vervolg, worden altijd met de ouders besproken.

Ook binnen het team worden de resultaten besproken. We vinden het belangrijk om inzichtelijk te maken waar de school op dat moment staat en of een koers gevolgd of gewijzigd moet worden.