Volg ons ook op:    

Ons onderwijs

Missie

Op de terp van Bernewird groeit een klavertje vier. De blaadjes staan voor onze kernwaarden: veiligheid, verbondenheid, eigenheid en positiviteit, waarmee wij onze missie nastreven: ’elk kind op Bernewird gelukkig!’ Ons team heeft dit klavertjevier geplant op een bodem van passie voor onderwijs en een warm hart voor elk kind. Het klavertje vier verzorgen we als team met onze kennis en kunde en daarnaast streven we dagelijks naar kwaliteit, gelijkwaardigheid, verbinding en duurzame groei.

 

Visie

‘Op Bernewird willen we een veilige terp voor kinderen zijn.’ Dit doen we door gelijkwaardig, eerlijk en respectvol met elkaar om te (leren) gaan, te investeren in welbevinden. We zetten samen in op een positieve groepsvorming, waarmee we een fijne sfeer creëren waarin kinderen zich thuis voelen. We stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee investeren we iedere dag in de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. We leggen daarbij de nadruk op de school als geheel: ons team en de leerlingen. Ons motto luidt dan ook: samen zorgen we voor een fijne en veilige school.

‘Alles zelf doen is optellen; samenwerken is vermenigvuldigen.’ Op Bernewird werken we samen met ouders, leerlingen en de omgeving. We halen de wereld in school met praktisch- en thematisch onderwijs en bijv. gastlessen. We leren de leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de ander in relatie tot de natuur en de wereld om hen heen. De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Dit geeft de leerlingen het gevoel van betekenis te zijn, erbij te horen, oftewel zich verbonden te voelen.

‘Verschil is er én kun je maken.’ Wij willen door ons talentgericht onderwijs onze leerlingen in hun kracht zetten en ze versterken van binnenuit. Er is op Bernewird aandacht voor verschillende leerstijlen, ontwikkelingen, talenten en kwaliteiten, waardoor elk kind in ontwikkeling blijft en uitgedaagd wordt. We bieden inclusief onderwijs: ieder kind mag zijn unieke zelf zijn. Door ook als team onze eigen talenten in te zetten, zijn we in staat om naast de basisvakken een uitdagend en gevarieerd onderwijsaanbod aan te bieden. 

‘Streef naar groei, niet naar perfectie.’ Door een vriendelijke, positieve, bemoedigende en vastberaden houding, ontwikkelen we bij onze leerlingen doorzettingsvermogen, het plezier om iets nieuws te proberen en een positief zelfbeeld: “je kunt meer dan je denkt!”. We handelen vanuit wederzijds respect en gelijkwaardigheid, we leren reflecteren op het eigen gedrag en willen fouten leren waarderen als levenslessen en leermomenten.

 

"Dit is gewoon een vet leuke school en mijn juf is heel lief! Soms mogen we dansen in de klas!"

— (Sanne, groep 7)